Հայտարարություն

<Տեքտիլ ճարտարագիտություն> ամբիոնը կազմակերպում է անվճար նախապատրաստական պարապմունքներ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից <Տեքստիլ և թեթև  արդյունեաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա> մասնագիտության դիմորդների համար:

Ցանկացողները կարող են դիմել <Տեքտիլ ճարտարագիտություն> ամբիոն ժ. 1000-1500 կամ զանգահարել 077038910, 093502364 հեռախոսահամարներով: Հասցեն Մ.Մկրտչյան 2, ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղ, 2-րդ մասնաշենք լսարան 2204: