Ընդունելություն

Պատասխանատու քարտուղարի տեղակալ` Վ.Մուրադյան, հեռ. 094090471

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 2018-2019 ուս. տարվա ընդունելություն

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ընդունելություն

Բակալավրի առկա ուսուցման 2018-2019 ուս․ տարվա ընդունելություն

New Picture (2)

ՀԱՊՀ դիմորդները անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության (բացառությամբ <<Տնտեսագիտություն>>  և <<Դիզայն>> մասնագիտությունների) մրցույթին մասնակցելու համար որպես մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ Մաթեմատիկա և Ֆիզիկա առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականները, իսկ դրանց բացակայության դեպքում տարեկան գնահատականը:Մրցութային առարկաներից միասնական բոլոր քննությունները հանձնող դիմորդները օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնություններից: Դիզայն մասնագիտության դիմորդները կարող են ընտրել Գծագրություն, Գծանկար, Կոմպոզիցիա քննություններից առնվազն երկուսը և մրցույթին մասնակցել բոլոր դրական գնահատականների գումարային միավորով:

 

  • լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին՝ հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների շրջանավարտների ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ).
  • 6 լուսանկար (3 x 4 սանտիմետր չափսի.
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճենը.
  • ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաները, ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները, 1-ին և 2-րդ խմբերի, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները և առանց ծնողական խնամքի մնացած՝ մինչև 23 տարեկան երեխաները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող պաստաթղթեր.
  • միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմների.
  • փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին.
  •  ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերը ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը

 

 

 

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղ Ընդունելություն Բակալավր (Հեռակա), 2016-17 ուստարի

ՀԱՊՀ ԳՄ Մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2017/2018 ուս. տարվա ընդունելություն

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 2017-2018 ուս. տարվա ընդունելություն

Բակալավրի կրթական ծրագրով դիմորդների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 

bakalavr 2017

paym.

qolej2017