Դասախոսներ

NGMT final 1 NGMT final 2 NGMT final 3
 Ասատրյան Ջոն Ալեքսանի ,
Տեխն. գիտ. թեկն. դոցենտ
ամբիոնի վարիչ
 Արզումանյան Ալեքսան Մրկրտչի,
Տեխն. գիտ., դոկտոր, պրոֆեսոր
 Մանուկյան Հովհաննես Սամվելի
տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտ
NGMT final 4 NGMT final 5 NGMT final 6
 Հակոբյան Սերյոժա Հմայակի,
Տեխն. գիտ. թեկն. ասիստենտ
 Սուվարյան Խորեն Գառնիկի
Լաբորատորիայի վարիչ
 Խուրշուդյան Վարդան Սերյոժայի
ՈՒսումնական վարպետ