ՄԻՆՉԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ՄՇԿ)

fakultet_mshkԲաժանմունքի վարիչ՝ Շուշիկ Սերգեյի Վարդանյան
ՄՇԿ բաժանմունքը գտնվում է մասնաճյուղի առաջին մասնաշենքի 3-րդ հարկում:
Հեռախոս 095 70 70 71, email:  sh_vardanyan@seua.am

2013թ. ձևավորված ՄՇԿ բաժանմունքը կազմակերպում և իրականացնում է ավագ դպրոցի և միջին մասնագիտական ու շարունակական կրթության ծրագրերով ուսուցման կազմակերպումը և վերահսկումը:

Ավագ դպրոց

Ուսմասվար՝ մանկ. գ. թ., դոցենտ Լիլիա Իլյիչի Հովսեփյան
Ավագ դպրոցի կրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրերը իրակացվում են բնագի-տամաթեմատիկական հոսքի ֆիզմաթ ենթահոսքի 10-12-րդ դասարաններում: Մանկավարժական անձնակազմը համալրված է բարձրորակ մասնագետներով:

ՀԱՊՀ  ԳՄ ավագ դպրոց Ներքին գնահատում 2015
ՀԱՊՀ  ԳՄ ավագ դպրոց Ներքին գնահատում 2017

 

Ֆինանսական փաստաթղթեր

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն   
ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018
Հաշվետվություն ավագ դպրոց տարեկան 2017թ.
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.09. 2017թ.
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.06. 2017թ.
Հաշվետվություն   Ավագ դպրոց 1-ին եռամսյակ 2017թ
Հաշվետվություն` ՀԱՊՀ Հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի 2016թ.-ի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի հաստիքացուցակ 2017թ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի Նախահաշիվ 2017թ

Քոլեջ

Միջին մասնագետի կրթական ծրագրով առկա ուսուցումը հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով իրականացվում են հետևյալ մասնագիտություններով՝
1. «Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» հաշվապահի որակավորմամբ,
2. «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» տեխնիկի որակավորմամբ,
3. «Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» – գծագրող- ձևավորողի որակավորմամբ,
4. «Զարդային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ» – նկարիչ-վարպետի որակավորմամբ (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով),
5. «Շենքերի ու կառույցների շինարարություն և շահագուծում» ) – տեխնիկի որակավորմամբ (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով):