ՀԱՊՀ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Հ/հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՊԱՇՏՈՆԸ
1. Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան
2. Մելանյա Հարությունի Սահակյան Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում” ամբիոնի վարիչ
3. Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան Տեքստիլ ճարտարագիտություն” ամբիոնի վարիչ
4. Գևորգ Հրաչի Հակոբյան Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական համակարգեր” ամբիոնի վարիչ
5. Աշոտ Հրաչի Մալխասյան Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն” ամբիոնի վարիչ
6. Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա” ամբիոնի վարիչ
7. Ֆելիքս Սամվելի Թորոսյան Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական համակարգեր” ամբիոնի դոցենտ
8. Հակոբ Հրանտի Հակոբյան Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն” ամբիոնի դոցենտ
9. Ներսես Վռամի Մուղնեցյան Տեքստիլ ճարտարագիտություն” ամբիոնի դոցենտ
10. Հայկ Ստեփանի Սարաֆյան Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում” ամբիոնի դոցենտ
11. Սահակ Նիկոլայի Մկոյան Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում” ամբիոնի ասիստենտ
12. Հովհաննես Սամվելի Մանուկյան Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա” ամբիոնի դոցենտ
13. Հովհաննես Աշոտի Գալստյան Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ
14. Ամալյա Ռաֆիկի Ղարաքեշիշյան ԳՁՏ406Մ խմբի ուսանողուհի
15. Ստելլա Սարգիսի Թահմազյան ԳՉՍ212Բ խմբի ուսանողուհի
16. Էսֆերա ԿարենիՄկրտչյան ԳՁՏ306Բ խմբի ուսանողուհի