Փոխտնօրեններ

 pox3

Հարությունյան Սաշա Լևոնի

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
փոխտնօրեն ուսումնամեթոդական աշխ. գծով:
Գիտական հետաքրքրության շրջանակը`
Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա, օպտոէլեկտրոնիկա, ոչ գծային օպտիկա

Հեռ.  +374 (312) 4-32-31

E-mail:  s.harutyunyan@polytechgyumri.am

 pox2

Մամիկոնյան Բորիս Մամիկոնի

Տեխ. գիտ. դոկտոր. պրոֆեսոր
փոխտնօրեն գիտարտադրական աշխ. գծով:
Գիտական հետաքրքրության շրջանակը `
Տեխնոլոգիական պարամետրերի էլեկտրական չափումներ, ավտոմատացման համակարգեր

Հեռ.  +374 (312) 4-68-32

E-mail:  b_mamikonyan@seua.am

 pox1

Սարգսյան Հրանտ Ավետիքի

Փոխտնօրեն տնտեսական գործունեության և շինարարության գծով:
Գիտական հետաքրքրության շրջանակը՝
Ճարտարապետության պատմություն

Հեռ.  +374 (312) 4-86-10

E-mail:  h_sargsyan@seua.am