ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ՀՈՒԲ)

manvel m 1Բաժանմունքի վարիչ՝

ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ Մանվել Աթաբեկի Անդիկյան
Հեռակա ուսուցման բաժանմունքը գտնվում է մասնաճյուղի առաջին մասնաշենքի 2-րդ հարկում, 1211 սենյակում:
Հեռ. 0374 312 4 86 10, email: m_andikyan@seua.am

Բաժանմունքը ձևավորվել է 2013 թվին: Ներկայումս ուսուցումն իրականացվում է հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրերով հետևյալ մասնագիտություններով`
1. «Շինարարություն,շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն»,
2. «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա» ,
3. «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում)»
4. Էլեկտրաէներգետիկա (Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր),
5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (Ֆինանսաբանկային քոմփյութերային համակարգեր), -)
6. Սննդամթերքի տեխնոլոգիա -(դասիչ`260100)