Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կամ էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գաղափարների մրցույթ

energy-competition<Կանաչ Էներգիան> Շիրակի մարզում՝ ՛՛կանաչ՛՛ սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի համար ծրագրի նպատակն է վերականգնվող աղբյուրների հիման վրա ստեղծել կայուն զարգացմանը նպաստող պայմաններ և դրանով իսկ ուղղակիերեն օժանդակել Շիրակի մարզում աղքատության նվազեցմանը: Ծրագրի կողմից կներդրվեն վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլոգիաներ՝ հանրային և մասնավոր օգտագործման համար, ինչպես նաև եկամտի աղբյուր հանդիսացող ՛կանաչ՛ օբյեկտներ: Բացի այդ, տեղական իշխանությունների և այլ շահագրգիռ կողմերին կտրամադրվի տեղեկատվություն ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, որպեսզի փորձի ներդրումն իրականացվի գործնական և ռազմավարական մակարդակով: Մանրամասներին հարող եք ծանոթանալ ՀՂՈՒՄՈՎ:

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կամ էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գաղափարի ներկայացման հայցադիմումը կարող եք ներբեռնել ԱՅՍՏԵՂ: