Ավագ դպրոց

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոց

Դպրոցը իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
Ավագ դպրոցի կրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրերը իրակացվում են բնագի-տամաթեմատիկական հոսքի ֆիզմաթ ենթահոսքի 10-12-րդ դասարաններում: Մանկավարժական անձնակազմը համալրված է բարձրորակ մասնագետներով:
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային
Տնօրեն`  Շուշիկ Սերգեյի Վարդանյան
Հեռ.` 095707071
Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մ. Մկրտչյան, 2
Էլ. փոստ` shushik.vardanyan@mail.ru

Տեղեկատվություն ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոցի մասին

 

Դասարան

Սովորողների փաստացի թիվը

Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը

12-րդ

46

4

11-րդ

45

5

10-րդ

-

50

 

Ավագ դպրոցի կրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրերը իրակացվում են 10-12-րդ դասարաններում հետևյալ հոսքերով.

  • բնագիտամաթեմատիկական հոսք, ֆիզմաթ ենթահոսք,
  • արհեստագործական հոսքի, դիզայն ենթահոսք:

 

 

Ֆիզմաթ ենթահոսքի աշակերտները ընդգրկված են ՏՀՏ կրթական ծրագրերի ուսուցման ոլորտում, որտեղ խորացված ուսուցանվում են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Հեռահաղորդակցություն», «Միկրոէլեկտրոնիկա», «Ծրագրավորում» առարկաները: Տվյալ ծրագրով հանրապետությունում գործում են 10 դպրոցներ /2-ը Շիրակի մարզում/:

Դիզայն ենթահոսքում խորացված ուսուցանվում են «Գծանկար», «Կոմպոզիցիա», «Գունանկար», «Գծագրություն»  առարկաները:

 

Ֆինանսական փաստաթղթեր

Հաշվետվություն ավագ դպրոց 3 եռամսյակ 2018թ.
Հաշվետվություն` ՀԱՊՀ Հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի 01.01.2018թ.- 01.07.2018 ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն   
ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018
Հաշվետվություն ավագ դպրոց տարեկան 2017թ.
ՀԱՊՀ  ԳՄ ավագ դպրոց Ներքին գնահատում 2017
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.09. 2017թ.
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.06. 2017թ.
Հաշվետվություն   Ավագ դպրոց 1-ին եռամսյակ 2017թ
Հաշվետվություն` ՀԱՊՀ Հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի 2016թ.-ի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի հաստիքացուցակ 2017թ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի Նախահաշիվ 2017թ