Ավագ դպրոց

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոց

Դպրոցը իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանը:
Ավագ դպրոցի կրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրերը իրակացվում են բնագի-տամաթեմատիկական հոսքի ֆիզմաթ ենթահոսքի 10-12-րդ դասարաններում: Մանկավարժական անձնակազմը համալրված է բարձրորակ մասնագետներով:
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոց ՊՈԱԿ
Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային
Տնօրեն`  Շուշիկ Սերգեյի Վարդանյան
Հեռ.` 095707071
Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մ. Մկրտչյան, 2
Էլ. փոստ` shushik.vardanyan@mail.ru

Ֆինանսական փաստաթղթեր

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն   
ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018
Հաշվետվություն ավագ դպրոց տարեկան 2017թ.
ՀԱՊՀ  ԳՄ ավագ դպրոց Ներքին գնահատում 2017
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.09. 2017թ.
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.06. 2017թ.
Հաշվետվություն   Ավագ դպրոց 1-ին եռամսյակ 2017թ
Հաշվետվություն` ՀԱՊՀ Հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի 2016թ.-ի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի հաստիքացուցակ 2017թ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի Նախահաշիվ 2017թ