Լաբորատորիաները և կցված տարածքներ

aqsh_4 aqsh_3 aqsh_2
 Համակարգչային լաբորոտորիա, լսարանի համարը` 2100  Շինարարական մեքենաների և գեոդեզիայի
լաբորտորիա, լսարանի համարը` 2102, 2100ա
 Շինարարական նյութերի լաբորտորիա,
լսարանի համարը` 2102ա