Ուսումնական գործընթաց

2016-17 ուստարի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Տ և ՏՃ ֆակուլտետ դասատախտակ 2016-2017, 2 կիսամյակ
ԲԳՏՀ ֆակուլտետ դասատախտակ 2016-2017, 2 կիսամյակ

ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2016-17 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ
ՏևՃՏ ֆակուլտետի 2016-17 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ
Տ և ՏՃ ֆակուլտետ դասատախտակ 2016-2017, 1 կիսամյակ
ԲԳՏՀ ֆակուլտետ դասատախտակ 2016-2017, 1 կիսամյակ
Հեռակա Ուսուցման Բաժանմունք, 2016-17 ուստարվա քննատախտակ

2015-16 ուստարի 2 կիսամյակ

ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
ՏևՃՏ ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
ԲԳՏՀ ֆակուլտետ դասատախտակ 2015-2016, 2 կիսամյակ
Տ և ՏՃ ֆակուլտետ դասատախտակ 2015-2016, 2 կիսամյակ
Միջին մասնագետի կրթական ծրագրիր, առկա ուսուցում, դասատախտակ 2015-2016, 2-րդ կիսամյակ
Հեռակա Ուսուցման Բաժանմունք դասատախտակ  2015-2016, 2 կիսամյակ
Ավագ դպրոց, դասացուցակ 2015-2016, 2-րդ կիսամյակ

2015-16 ուստարի 1 կիսամյակ

ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ
ՏևՃՏ ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ
ԲԳՏՀ Ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ քննությունների քննատախտակ
ՏևՃՏ ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ – ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2015-16 առաջին կիսամյակի ստուգումների և քննությունների գրաֆիկ (բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրեր)
Տ և ՃՏ ֆակուլտետի 2015-16 առաջին կիսամյակի ստուգումների և քննությունների գրաֆիկ (բակալավրական կրթական ծրագիր)
Տ և ՃՏ ֆակուլտետի 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգումների և քննությունների գրաֆիկ (մագիստրոսի կրթական ծրագիր)
Ավագ դպրոցի 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակ
Միջին մասնագետի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակ
Տ և ՏՃ ֆակուլտետ դասատախտակ 2015-2016  1 կիսամյակ
ԲԳՏՀ ֆակուլտետ դասատախտակ 2015-2016  1 կիսամյակ
ՈՒսանողի ուղեցույց 2015

2014-15 ուստարի

Տ և ՃՏ_2014-15_2րդ_կսամյակի_քննական_առարկաների_1-ին_միջանկյալ_ստուգումների_գրաֆիկ
ԲԳՏՀ_2014-15_2րդ_կսամյակի_քննական_առարկաների_1-ին_միջանկյալ_ստուգումների_գրաֆիկ_(download_pdf)
Դասատախտակ_ԲԳՏՀ  2014-15_երկրորդ_կիսամյակ_(download pdf) 
Դասատախտակ_ՏՃՏ_2014-15_երկրորդ_կիսամյան (download pdf)
Դասատախտակ-Քոլեջ_2014-15-2 կիս (download pdf)