Գրադարան

gradaran_1Գրադարանային ֆոնդը պարունակում է ավելի քան 60 հազար կտոր գրականություն, այդ թվում՝ դասագրքեր, ծրագրային գեղարվեստական, ուսումնամեթոդական- օժանդակ գիտատեղեկատվական շտեմարաններ, էլեկտրոնային-տեղեկատվական և այլ գրականություն:

 

gradaran_2

Գրադարանի աշխատակազմը. աջից ձախ
Վեհապետյան Մ. Ա. (գրադարանի վարիչ)
Թորոսյան Է.Ս. (ընթերցասրահի գրադանավար), Հովհաննիսյան Ջ. Է. (մատենագետ գրադանավար) Մասնաճյուղի աշխատողների և ուսանողների համար ապահովված է մուտքը eLibrary էլեկտրոնային համակարգ:

E-mail: gradaran_gyumri@seua.am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գրադարանում տրամադրվում են առարկայական նյութերի և  քննական հարցաշարերի էլեկտրոնային տարբերակները: