Դասախոսներ

Mat-inf dasax 1 Mat-inf dasax 2 Mat-inf dasax 3
 Հովհաննիսյան Ժորա Սարիբեկի,
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. դոցենտ,,
ամբիոնի վարիչ
 Անդիկյան Մանվել Աթաբեկի
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. դոցենտ
 Հովհաննիսյան Սևադա Մկրտչի
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր.
ՀՀԳԱԱ թղթ. անդամ
 Mat-inf dasax 4 Mat-inf dasax 5 Mat-inf dasax 6
 Տիգրանյան Գրիշա,
տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտ,
 Սահակյան Նարինե Ալբերտի
տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտ,
 Մաթևոսյան Պերճ Անդրանիկի
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. դոցենտ
 Mat-inf dasax 7 Mat-inf dasax 8
 Պետրոսյան Մարիամ Տիգրանի
լաբորանտ
 Բեգլարյան Նունե Հովհաննեսի
ասիստենտ,