Սպորտային Ծրագրավորում

1.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.04.2015
2.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.05.2015
3.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.06.2015
4.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.07.2015
5.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.08.2015
6.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.09.2015
7.ՀԱՊՀ ԳՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՄԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ_01.10.2015

ՄՐՑՈւՅԹ 1_ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐ
ՄՐՑՈւՅԹ 2_ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐ
ՄՐՑՈւՅԹ 3-5_ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐ
ՄՐՑՈւՅԹ 6-8_ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐ

ԱԼԳ0001_ԲԱԺԱՆԱՐԱՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
ԱԼԳ0002_ԵՌԱՆԿՅՈւՆՆԵՐ
ԱԼԳ0003_ՀԱՎԱՍԱՐՈւՄ
ԱԼԳ0004_ԳՈւՄԱՐ
ԱԼԳ0005_ՆԱՎԱԿՆԵՐ
ԱԼԳ0006_N-ԱՆԻՇ ԹՎԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ
ԱԼԳ0007_ԷԼԻՊՍՆԵՐ
ԱԼԳ0008_ՖԱԿՏՈՐԻԱԼԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
ԱԼԳ0009_ՖԱԿՏՈՐԻԱԼԻ ՎԵՐՋԻՆ ԶՐՈՆԵՐԸ
ԱԼԳ0010_ՎԱՏ ԵՆԹԱՏՈՂ
ԱԼԳ0011_ՁԵՌՔՍԵՂՄՈւՄՆԵՐ
ԱԼԳ0012_ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ
ԱԼԳ0013_ԳՈւՄԱՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎՐԱ
ԱԼԳ0014_ԿԵՏԵՐ