Հայտարարված մրցույթի ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին Հայտարարություն

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի ՀԱՊՀ ԳՄ-ԳՀԾՁԲ-16/1-2 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն  (Հրապարակված է 25.08. 2016թ. ) (download pdf)