ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը տնօրենի նախագահությամբ գործող կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի կազմի մեջ ի պաշտոնե մտնում են տնօրենը, փոխտնօրենները, գիտական քարտուղարը, արհեստակցական միության և ուսանողական խորհրդի նախագահները, ֆակուլտետների դեկանները և բաժանմունքների վարիչները: Ի պաշտոնե, ինչպես նաև տնօրենի կողմից առաջադրված անդամների թիվը չի կարող գերազանցել գիտական խորհրդի անդամների թվի 50 տոկոսը: Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 35-ը: Գիտական խորհրդի անդամների թվի առնվազն 25 տոկոսն ուսանողներն են, որոնց առաջադրումն ու ընտրությունն իրականացնում է Մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը: Գիտական խորհրդի մնացած անդամներն ընտրվում են Մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից` գիտական խորհրդի կանոնակարգով սահմանված համամասնություններով և կարգով:

Հ/հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՊԱՇՏՈՆԸ
1. Պապոյան Աշոտ Ռաֆիկի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն
2. Ադամյան Վանիկ Գրիգորի «Բնական գիտություններ» ամբիոնի պրոֆեսոր
3. Անդիկյան Մանվել Աթաբեկի «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ամբիոնի դոցենտ, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ
4. Ասատրյան Ջոն Ալեքսանի «Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա» ամբիոնի վարիչ
5.  Ասլանյան Անահիտ Բագրատի  «Հումանիտար առարկաներ և մարմնակրթություն» ամբիոնի վարիչ
6.  Արզումանյան Ալեքսան Մկրտչի  Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
7.  Բադիշյան Կարեն Թադևոսի  «Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» ամբիոնի դոցենտ
8.  Ենգոյան Հովհաննես Վաչագանի  Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
9.  Հակոբյան Գևորգ Հրաչի  «Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական համակարգեր» ամբիոնի վարիչ
10.  Հայդոսյան Անդրանիկ Հակոբի  ՈՒսումնական մասի վարիչ, ռազմագիտության ուսուցիչ
11.  Հարությունյան Սաշա Լևոնի  ՈՒսումնամեթոդական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, «Բնական գիտություններ» ամբիոնի վարիչ
12.  Հովհաննիսյան Ժորա Սարիբեկի  «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ամբիոնի վարիչ
13.  Ղարաքեշիշյան Անդրանիկ Ռաֆիկի  Մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի նախագահ, ԳԷԷ308Բ խմբի ուսանող
14.  Մալխասյան Աշոտ Հրաչի  «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն» ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
15.  Մամիկոնյան Բորիս Մամիկոնի  Գիտական գուծունեության և արտաքին կապերի գծով տնօրենի տեղակալ, «Էլեկտրաէներգետիկական, ինֆորմացիոն և ավտոմատացման համակարգեր» ամբիոնի վարիչ
16.  Մելիք-Սարգսյան Հակոբ Սիսակի  Մասնաճյուղի արհմիութենական կազմակերպութ. նախագահ
17.  Մինասյան Զոհրաբ Ալեքսանդրի  «Տեքստիլ ճարտարագիտություն» ամբիոնի վարիչ
18.  Նազարյան Երվանդ Խաչիկի  «Էլեկտրաէներգետիկական, ինֆորմացիոն և ավտոմատացման համակարգեր» ամբիոնի դոցենտ
19.  Շահբազյան Վահագն Վարդանի  «Տեքստիլ ճարտարագիտություն» ամբիոնի դոցենտ
20.  Պեպելյան Հարություն Գառնիկի «Տեքստիլ ճարտարագիտություն» ամբիոնի դոցենտ, գիտական խորհրդի քարտուղար
21.  Սահակյան Մելանյա Հարությունի  «Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» ամբիոնի վարիչ
22.  Սարգսյան Հրանտ Ավետիքի  Տնտեսական և շինարարական աշխ. գծով տնօրենի տեղակալ
23.  Սուքիասյան Արամ Գաբրիելի  «Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» ամբիոնի դոցենտ, Կրթության որակի ապահովման և վերահրսկողության բաժնի վարիչ
24.  Վարդանյան Շուշիկ Սերգեյի  ֆիզիկայի դասախոս, Մինչբուհական և շարունակական կրթության բաժնի վարիչի պաշտոնակատար
25.  Տոնոյան Ջեմմա Լևոնի  Գյումրու մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
26.  Թորոսյան Տաթև Սամվելի  ԲՁՏ206Բ խմբի ուսանողուհի
27.  Կարապետյան Ռուզաննա Մկրտչի  ԳՀՆ321Բ խմբի ուսանողուհի
28.  Հովհաննիսյան Արամ Հրանտի  ԳԻԿ419Բ խմբի ուսանող
29.  Մարկոսյան Անի Վելիխանի  ԳՁՏ306Բ խմբի ուսանողուհի
30.  Միրվելյան Տիգրան Արտյոմի  ԳՄՇ309Բ խմբի ուսանող
31.  Շաբոյան Շաբո Աշոտի  ԳՇՇ314Բ խմբի ուսանող
32. Սուքիասյան Սիրանույշ Գագիկի ԳՁՏ406Բ խմբի ուսանողուհի