Ուսանողական հանրապետական գիտաժողով

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում 2017թ. ապրիլի 21-ին կկայանա ուսանողական հանրապետական գիտաժողով:

Գիատաժողովի ուղղություններն են.

  • ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • բնագիտություն և աշխարհագրություն
  • հայոց լեզու և գրականություն
  • օտար լեզուներ և գրականություն
  • պատմություն, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն
  • տնտեսագիտություն
  • մանկավարժություն, հոգեբանություն և սոցիալական աշխատանք
  • մշակույթ և սպորտ
  • ռազմագիտություն
Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2017թ. ապրիլի 9-ը 
լրացնել մասնակցության էլեկտրոնային հայտը goo.gl/xpg9C4 հղումով:
Խնդրում ենք մանրամասների համար դիմել ՇՊՀ ՈւԳԸ (հեռ. 094 15 22 63), կամ գրել sss.ssu2017@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին: