Լաբորատորիաները և կցված տարածքներ

TCH lab 1 TCH lab 2 TCH lab 3
ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ ԿԿԻՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ և ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
TCH lab 4 TCH lab 5 (1) TCH lab 5
ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ ՏԵՔՍՏԻԼ ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ