Դասախոսներ

New Picture New Picture (1) New Picture (2)
Հակոբյան Գևորգ Հրաչի
Տեխն. գիտ. թեկն. դոցենտ
ամբիոնի վարիչ,
Թորոսյան Ֆելիքս  Սամվելի
Ֆիզ․մաթ․ թեկն. դոցենտ
Կիրակոսյան Հովհաննես Պարույրի
Տեխն. գիտ. թեկն. դոցենտ
New Picture (3) New Picture (4) New Picture (5)
Ավագյան Սլավիկ Գրիգորի
Ֆիզ․մաթ․ թեկն. դոցենտ
Հակոբյան Մարիամ Գևորգի
Տեխն. գիտ. թեկն. ասիստենտ
Մարգարյան Գևորգ Բենիկի
լաբորատորիայի վարիչ